[TR] Windows Client Encryption

[TR] Windows Client Encryption

[TR] Windows Client Encryption Kriptografi-Şifreleme Nedir? Kriptografi kelimesi Yunanca “kryptos” ve “graphein” sözcüklerinden türemiştir. Bir mesajın fiziksel olarak gizlenmesi yerine sadece belirli ortak ya da özel bir anahtar yardımıyla okunabilmesi … Read more