Kali Linux Temel Komutlar

Konudaki Başlıklar

A) PAKET YÖNETİMİ TEMELLERİ

Şu şekil paket yüklenir:
sudo apt install nmap
NOT= Eğer sudo su şeklinde root olup yüklerseniz yüklediğiniz uygulamayı çalıştırırken de root olup çalıştırmanız gerekir.
Ama sudo apt install nmap derseniz sadece yüklemek için izin almış olursunuz paketi çalıştırmak için root olmanıza gerek olmaz.

2) PAKET SORGULAMA

Yüklü paketlerin listesini görmek için;
dpkg komutu kullanılır.
dpkg -l   sistemde yüklü olan tüm paketleri listeler.
NOT= APT ve DPKG FARKI
apt internette bir repoya sorgu çekiyor ve internetten bu dosyayı indiriyor otomatik olarak kuruluyor.(Yani online paket yüklemek için)
dpkg  sisteme indirdiğimiz bir dosyayı yüklemek için kullanılır. (offline paket yüklemek için yani)
Belirli bir uygulama hakkında bilgi almak için:
dpkg -l | grep nmap komutu kullanılır.
Bir paketle ilgili daha  detaylı bilgi için:
apt search sqlmap komutu kullanılır.
Daha da detaylı bilgi almak için:
apt show sqlmap diyoruz.
Bir paketin çalışması gerekli olan kaynaklara bu komutla bakarız:
apt-cache depends nmap

3) PAKET KURMA

Linux’e paket iki şekilde kurulur:
  1. apt install paketadi
  2. dpkg -i paketadi.deb
NOT= Komuta yazdığım şey dosya içinde mevcutsa baş harfini yazıp tab’a basarsak otomatik olarak gerisini tamamlar.
ls -al komutu dosyaları listeler.

4) PAKET SİLME

Linux’te paket silmenin iki yolu vardır:
  1. apt remove paketadi
  2. dpkg -r paketadi.deb
Bir paketi sistemden tamamen silmek için şu komutu kullanırız:
apt purge paketadi

5) PAKET GÜNCELLEME

  1. apt update
  2. apt upgrade
UPDATE ve UPGRADE FARKI
Update bir paketin içinde bulunan küçük değişiklikleri güncellemeye yarayan bir komuttur.
Upgrade ise ürünü veya paketi bir üst versiyonuna taşıyan komuttur.
Sadece tek bir paketi güncellemek için:
apt –only-upgrade install paketadi komutu kullanılır.
Upgrade edilebilir paketleri görüntülemek içinde:
apt list –upgradable komutunu kullanırız.

B) GNU ve UNIX KOMUTLARI

1) Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri

a) Kullanıcı Ekleme

useradd -s /bin/bash -m -d /home/hacker -g sudo hacker
Komut Analizi Yapalım:
useradd: Kullanıcı ekleme
-s : Shell’i temsil ediyor yani nerde çalışacağını belirtir.
-m : Kullanıcıya bir home dizini oluşturmasını sağlıyoruz aslında mkdir anlamına geliyor.
-d : Directory’i temsil eder
-g : Grup oluşturmak için ( Burda ayrıca sudo yetkisi verdik)

b) Kullanıcı Listeleme

cat /etc/passwd

c) Kullanıcıyla İlgili Daha Detaylı Bilgi

id hacker
cat /etc/shadow bu da detaylı bilgi verir. Ayrıca içinde oluşturma tarihini de içerir.
hacker:!:19301:0:99999:7:::
ünlem kullanıcıya şifre belirlemediğimiz anlamına gelir.

d) Kullanıcıya Şifre Belirleme

passwd hacker

e) Grup Ekleme

groupadd pentesters

f) Grupları Listeleme

cat /etc/group

g) Gruba Kullanıcı Ekleme

usermod -G pentesters yusuf

h) Kullanıcıyı Gruptan Silme

gpasswd -d yusuf pentesters

j) Bir Kullanıcıyı Kitlemek

usermod -L hacker  ( -L Lock anlamına gelir. )

k) Bir Kullanıcının Tüm Haklarını Herşeyini Silmek için

userdel -r hacker
userdel hacker  ( Sadece kullanıcıyı siler tüm dosyaları kalmaya devam eder )

2) SUDO YAPILANDIRMASI

a) Gruba Kullanıcı Ekleme

usermod -aG sudo hacker

b) Kullanıcıya Geçiş Yapma

su hacker

c) Sudo Yetkilendirme

vi /etc/sudoers    ‘e giriyoruz.
Burda kullanıcılara yetki vermek istiyorsam: User privelege specification ‘ın altına gelip:
hacker ALL=(ALL:ALL) ALL
Belli başlı uygulamalara izin vermek istiyorsam sonda ki ALL kısmına uygulamanın patch’ini yazıyorum:
hacker ALL=(ALL:ALL) /usr/bin/systemctl
Bir gruba izin vermek istiyorsanız başına bir % işareti koyuyorsunuz devam ediyorsunuz: (Allow group’un altında)
%juniors ALL=(ALL:ALL) ALL

3)TEMEL AĞ KOMUTLARI

systemctl status networking    dediğimiz zaman network servisiyle alakalı bilgileri görebiliyorum.

a) Ağ Kartını Yeniden Başlatma

systemctl restart networking  network servisi yeniden başlar.

b) Network’e Ait Tüm Bilgileri Öğrenme

ip addr komutu kullanırız.  Burdaki LOOPBACK bizim local hostumuzdur. eth0 ise bizim ana yayın yapan network’ümüz yani internete burdan bağlıyız.

c) Ethernet Kartını Disableb Etme

ip link set eth0 down

d) Ethernet Kartını Enabled Etme

ip link set eth0 up

e) Kullandığımız Interface’le İlgili Detaylı Bilgi Alma

ethtool -i eth0
Daha Detaylı Bilgi İçin:
ethtool -s eth0

f) DNS Ayarlarına Girme

cat /etc/resolv.conf
vi /etc/resolv.conf  burdan açıp dns ayarlarını değiştirebiliriz.

4)SERVİS YÖNETİMİ

a) Servis Güncel Durum Görüntüleme

systemctl status servisadi
systemctl status sshd
NOT= servisin başında boş bir “o” işareti varsa servis çalışmıyor anlamındadır.

b) Servisi Aktif Etme

systemctl start sshd

c) Servisi Pasif Etme

systemctl stop sshd

d) Servisi Yeniden Başlatma

systemctl restart sshd
NOT= Loaded kısmı disable görünüyor nginx’te bunun anlamı sistem yeniden açıldığında bu servis sistemle beraber açılsın mı yoksa açılmasın mı.. disabled açılmasın anlamında.. Bu da şuna yol açar sistemi her yeniden açtığınızda nginx’e de ayrıca başlatmanız gerekir.
Bu servisi sistemle beraber açmak için:
systemctl enable nginx komutunu veririz. Loaded kısmıda bu durumda enabled olur.

5) SÜREÇ YÖNETİMİ

ps komutu sistemde çalışan süreçleri görüntüler.

a) Detaylı Süreç Görüntüleme

ps aux komutuyla yapılır.
Süreç dediği aslında windows’taki işlemler kısmı.

b)  Süreçleri Ağaç Yapısına Getirip Hangisi Hangisinin Altında Çalışıyor Görme

ps axjf komutuyla yapılır.
pstree komutu yine süreç ağacı yapar ayrıntılı süreçleri gösterir birbirine bağlı olarak.

c) Hangi Uygulama İşlemciyi (CPU) Daha Çok Kullanıyor Görme

top komutuyla yapılır. q’ya basınca çıkar.
free komutuyla memory’nin detaylı bilgilerini öğreniriz. Kullanılan alan boş alan gibi.
uptime komutuyla makine ne kadar süreden beri açık onu gösterir.

6) DİZİNLER ARASI GEZİNMEK

/  (slash): işareti ana dizin yapımızdır.
cd : change directory anlamındadır. Dizinler arası geçişi sağlar.
pwd: Nerde hangi dizinde olduğunuzu gösterir.
Örneğin ben şöyle bir geçiş yapmak istiyorum:
cd /yusuf bunu bulamaz neden bulamaz başında slash olduğu için bunu arayacağı yer root dizinir. Ama tunaha root dizininde değil.
Bunu şu şekil yapacağız:
cd /home/yusuf
yada home klasöründeyken
cd yusuf/ şeklinde yaparız.
ll: Size bulunduğunuz dizinin altındaki ulaşılabilir tüm klasörleri görüntülüyor.
ls -l : ll ile aynıdır.
ls -al : Bu ise gizli olan dosyaları da görüntüler.

a) Linux’teki Bir Klasörü Bulmak

find komutu

find komutunda 3 tane parametre vardır:
find yazarsınız / ilgili dizini yazarsınız -name (name parametresinden sonra ki vereceğiniz uygulamayı tarar ) sqlmap
find / -name sqlmap  (root dizininde sqlmap’i arıyorum )
find / -name nmap ( root dizininde nmap’i aradım )
Hiç lokasyonunu bilmediğiniz birşeyi root dizininin altında aratabilirsiniz.
find /etc -name nmap ( etc dizininde ara neyi ara nmap’i ara)
find / -name *.py  (Kaç tane python dosyası var onu merak ediyorsam)
find / -name *.py | wc -l ( Bu da direk sayıyı verir)

7) DOSYA DİZİN OLUŞTURMA

a) Dosya Okuma

more komutuyla yapılır.
more /usr/share/sqlmap/sqlmap.py  sqlmap’in kaynak kodlarını okuyabilirim.
cat /etc/group  bu şekilde de dosya okunur.
cat /usr/share/sqlmap/sqlmap.py  cat okuyup ekrana yazdırır more’daki gibi ekranda enter’a basmaya gerek kalmaz q’la çıkmak gerekmez.

b) Klasör Oluşturma

mkdir /home/yusuf/Desktop/linuxculer

c) Dosya Oluşturma

touch yusuf.txt

d) Dosya İsmi Değiştirme

cp yusuf.txt lucifer.txt bunu yaparsak yusuf.txt dosyasını silmeden aynı içerikte lucifer.txt dosyasını oluşturuyor. Yani içeriğini kopyalıyor.

e) Bir Dosyayı Başka Bir Yere Kopyalama

cp yusuf.txt /home/yusuf/Desktop

8)  DOSYA DİZİN SİLME

rm komutu dosya silme işlemi yapar.
rm yusuf.txt
rm -rf komutu klasörü siler.
rm -rf linuxculer

Başka Lokasyondaki Klasörü Silme

Bunda patchini vererek sileriz.
rm -rf /home/lamer  (lamer kullanıcısını sildik.)

9) DİZİN DOSYA TAŞIMA

Dizin ve dosyalar iki farklı komutla taşınıyor:
Biri mv komutu biri cp komutu.

a) Dosya Taşıma

mv /home/yusuf/Desktop/linux_1 /opt/    (linux_1 klasörünü aldık opt’nin altına taşıdık)
Şimdi klasörün içinde ki bir txt dosyasını linux_1’in içine göndericeğim.
mv /home/yusuf/Desktop/linux_2/dosya.pl    /opt/linux_1

b) Dosya Kopyalama

cp komutuyla yapıyoruz.
cp /home/yusuf/Desktop/linux_2    /opt     bunda hata verir neden çünkü dizin gönderiyoruz.O yüzden -r parametresi kullanıyoruz.
cp -r /home/yusuf/Desktop/linux_2  /opt
cd dosya_2.txt    /mnt  (dosya taşırken parametre gerekmez)

c) Dosyaları Taşınırken İsim Değiştirme

cp -r linux_2  /mnt/linux_4    (mnt’nin altına linux_2’yi linux_4 ismiyle kopyaladım)
cp dosya_2.txt  /mnt/dosya_5.tg  (dosya ismi de böyle değişir)
mv komutuylada isim değiştirerek taşıma yapılabilir.
mv linux_3 /mnt/linux_6 ( mnt’nin altına linux_3’ü linux_6 isminde taşıdım)

10)  ARDIŞIK KOMUTLAR

Ardışık komutları pipe’la kullanıyoruz ( | ) bu işaret.
Mesela şu şekil bir komut yazalım:
ls -al | grep s nedir bu içinde s geçenleri bana listele anlamında
more komutunda yapalım aynısını
more /etc/sqlmap/sqlmap.conf | grep cookie  nedir bana içinde cookie geçenleri getir anlamında.
more /etc/selinux/semanage.conf | grep expand  nedir bana expand’in geçtiği satırları getir.
more syslog | grep error  hataları errorları listeledim burda.
more syslog | grep 2022  tarih içinde bu şekilde yaparız. Bize 2022 de ki satırları getirir.
Birbirine Bağlı Olan Komutlar
ping google.com && ls -al  hem google’a ping attım hem dosyaları listeledim.
İki Komutu Tek Komut Satırında Çalıştırmak
ls -al & ping google.com
Bunların ikisinin farkı şudur:
&& : bunda ilk komut başarılıysa ikinci komutuda çalıştırır. ( Buna birbirine bağlı olan komutlar denir. )
& : bunda biri başarısız olsa da  diğer komutu direk çalıştırır.
Örnekler:
mkdir linux & touch linux/dosya.txt
mkdirle linux klasörü oluşturduk. linux klasörünün içinde de dosya.txt’yi oluşturduk.

11)  LINUX RUN-LEVEL(SYSTEMD)

Windows’taki güvenli mod gibi modlara run level deniyor.
Run leveller arası geçiş şu şekilde yapılır.
systemctl isolate rescue.target
systemctl isolate default.target asıl run levelimize geri getirir.
Hangi run levelde olduğumuzu görmek için:
systemctl get-default komutu kullanılır.

Yorum yapın